Activiteiten

Sjabbatvieringen
Elke Sjabbat is er een samenkomst van 10.00-12.00 uur met koffiedrinken na.

Nieuwemaanvieringen
In de gemeente Mayaan Yeshua worden op de avond van de nieuwe maan, nieuwemaansvieringen georganiseerd.

Kesjercursus
De Kesjercusus gaat over de joodse wortels van het christelijk geloof.

De cursus heet ‘KESJER’. ‘Kesjer’ is een Hebreeuws woord, het betekent ‘verbinding’. De cursus wil een verbinding leggen tussen christendom en jodendom, tussen kerk en Israël, niet als iele schakel, maar als stevige band of knoop. De cursus is ontwikkeld door Christian Friends of Israël in Engeland (www.cfi.org.uk). De cursus wordt ook op vele plaatsen in Nederland gegeven en in middels ook in België.

De KESJER cursus is bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in de Hebreeuwse wortels van de Bijbel. De cursus wordt wel de ‘Messiaanse Alpha-cursus’ genoemd.

Aandachtspunten zijn:

Verrijking van je inzicht over wie Jezus(Jesjoea) is.
Verdieping van je geloof in God en zijn plan met het joodse volk.
Toerusting om de huidige situatie in het Midden Oosten beter te kunnen begrijpen.


De Kesjer cursus bestaat uit 10 lessen: (aanvang 19.30 uur)

Les 1: - Jezus is een Jood
Les 2: - Jezus de Rabbi
Les 3: - Jezus de Messias
Les 4: - Het Joodse karakter van de Bijbel
Les 5: - Verlossing is uit de Joden
Les 6: - De grote scheuring
Les 7: - ‘Christelijk’ antisemitisme
Les 8: - Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
Les 9: - Israël - profetie vervuld
Les 10: - Gods toekomst met Israël

Elke les bevat:

Aanbidding - met Hebreeuwse liederen
Korte studie van een Hebreeuws woord
De hoofdles (zie boven)
Mogelijkheid voor vragen en discussie


Bij voldoende aanmelding kan de cursus gegeven worden.

Info: via www.shoresh.nl.