Waarom wordt er een talliet gedragen?

tsitsit

De talliet טַלִּית is een rechthoekig kleed van wol, katoen of zijde. Het is een wit kleed met zwarte of blauwe strepen. Aan de hoeken zijn gedenkkwasten ( ציצית‎ - tsittsiet) bevestigd. Deze kwasten zijn  kenmerkend voor de talliet en komen voort uit het onderwijs van Adonai aan zijn volk.

 

 

Num.15:38-40
‘Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauwpurperen draad verwerkt is. 39 Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen. 40 Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. 41 Ik ben de HEER, jullie God, die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de HEER, jullie God.’

De Egyptenaren beeldden diverse volkeren uit in nevenstaande illustratie. Let op de tsittsiet die kenmerkend waren voor het volk Israël.

Egyptenaren beelden dit zo uitVeel Joden dragen naast de grote talliet, de talliet gadol, voortdurend de ‘kleine gebedsmantel’, de talliet katán, onder hun kleren, meestal zo dat de gedenk­kwasten onder de kleding uit komen.

 

Tsittsiet
De tsittsiet zijn aan vierkante verstevigingen op de hoeken van het kleed bevestigd. Door een gat in deze hoekversteviging worden vier draden gehaald, zodat er acht einden uitsteken. Een van deze uiteinden is extra lang gemaakt en deze extra lange draad wordt om de zeven andere draden heengedraaid met 39 omwentelingen en daarna vastgezet. In dit aantal van 39 omwentelingen zit een boodschap verborgen. 39 Is de getalswaarde van ‘De HERE is één’, Adonai Echad [dka hvhy] 10+5+6+5  +  1+8+4 = 39. In Numeri wordt ook een blauwpurperen draad genoemd. Eeuwenlang was men niet meer in staat deze kleur te produceren, maar sinds enkele jaren is dit weer mogelijk met een kleurstof die gewonnen wordt uit de in de Middelandse Zee voorkomende Purperslak (Murex).
In Numeri 15:39 leren we dat de kwasten ons herinneren aan het onderwijs van Adonai, vandaar dat ze ook herinneringskwasten worden genoemd.

 

NBG – Matth.9:20 En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan.
 NBG – Matth.23:5 Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,

 

De hoek van het vierkante kleed wordt in het Hebreeuws kanaaf [pnk]genoemd. Dat woord betekent behalve hoek ook vleugel. Wanneer we dit weten worden Psalmen zoals Psalm 36 veel duidelijker.

 

Psalm 36:8 “Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen”

 

Dit vers leert ons dat we kunnen schuilen in zijn onderwijs. Ruth vraagt b.v. aan Boaz om zijn vleugels over haar uit te spreiden. Dat is vragen om onder zijn  kleed te mogen komen. Ze doet dus een huwelijksaanzoek.
Een gebedsmantel dragen is dus beeld van Gods ontfermende hand op onze schouders, maar het is tevens beeld van bekleed zijn met Jesjoea.
Hij is immers de levende logos, het levende woord. In de Septuagint worden de tien geboden de deca logos genoemd, de tien woorden. Wanneer Hij de logos is, dan is hij ook het woord, de Tora. Hij is de vervulling van de Tora, d.w.z. Hij toont ons hoe Tora uitgeleefd moet worden.

Gerard Wijtsma
Voorganger van de Messiaanse Gemeente
Mayaan Yeshua in Drachten

U hebt nog niet de juiste rechten om opmerkingen te plaatsen