De Mitswot

granaatappel lepelMetaforisch herinnert de granaatappel ons, volgens onze Joodse broeders en zusters, aan de Boom des Levens in Gan Eden (Hof van Eden). Er wordt gezegd dat de granaatappel 613 vruchten in zich draagt en daarmee staat ze symbolisch voor de 613 Mitswot uit Torah.

De mitswot in Torah zijn onder te verdelen in drie categoriën die o.a. genoemd worden in Deuteronomium 4:44, 45. “Dit nu is de wet [Torah], die Mozes de Israëlieten voorlegde. Dit zijn de getuigenissen [edot], de inzettingen [choekim] en de verordeningen [misjpatim] , die Mozes de Israëlieten aangezegd heeft, op hun tocht uit Egypte”.

Al enkele jaren ben ik zo nu en dan bezig nat te denken over de 613 mitswot. 25 van de 613 heb ik hier besproken en ik ben benieuwd naar reacties en evt. aanvullingen.

 

De mitswot in Torah zijn onder te verdelen in drie categoriën die o.a. genoemd  worden in Deuteronomium 4:44, 45.

“Dit nu is de wet [Torah], die Mozes de Israëlieten voorlegde. Dit zijn de getuigenissen [edot], de inzettingen [choekim] en de verordeningen [misjpatim] , die Mozes de Israëlieten aangezegd heeft, op hun tocht uit Egypte”.

De edot edot

De edot [עֵדֹת] zijn de getuigenissen. In het Hebreeuws herkennen we  daar het woord ed [עֵד]  in. Het Sj’ma Jisraël uit Deuteronomium 6:4  is op een bijzondere manier geschreven in de Torahrol. De ajin van het eerste woord Sj’ma [שְׁמַע] en de dalet van het laatste woord echad[אֶחָד] zijn groter geschreven en vormen samen het woord ed [עֵד] , dat getuige betekend. Edot is het meervoud van ed. De geboden die edot genoemd worden zijn getuigenissen. Het zijn duidelijke geboden die getuigen van de grootheid van de Eeuwige.  Edot zijn bijvoorbeeld het Sjabbats gebod en de Bijbelse Feesten.  De Sjabbat getuigt van de schepping (Ex.20:11) en van de bevrijding uit de slavernij (Deut.5:15), maar ook van de eeuwige Sjabbat die komende is (Hebr.4:9). Zo verwijst ook ieder Bijbels feest naar een gebeurtenis in het verleden of in de toekomst en is daarmee een ed, een getuigenis. . Sjabbat vieren is dus getuigenis geven van het feit dat er maar een Schepper is de God van Israël.

De Choekiem
Het woord choekiem [חֻקִּים], is verwant aan het woordje chakak [חָקַק] dat inkerven betekent. We komen dit ook tegen in Jesaja 49:16 waar staat “Ik heb je in mijn handpalm gegrift”. Dus de choekiem zijn  gegrift, gegraveerd, stevig vastgelegd. Deze choekiem nu zijn de moeilijkste geboden die Tora kent. Zowel Joden als Christenen hebben hier de meeste moeite mee, waarom? Omdat ze niet logisch zijn. Wat is er logisch aan: “U mag geen kleding dragen van tweeërlei weefsel, van wol en linnen samen.”( Deut 22: 11).  En toch vraagt de Eeuwige dit van zijn volk. Waar blijkt geloof, waar blijkt vertrouwen? Daar waar je iets niet logisch kunt verklaren en toch doet wat er geleerd wordt. Daar breng  je a.h.w.  de wetenschap terug tot de positie waar ze hoort: aan de voeten van de Allerhoogste.

De misjpatiem
Tenslotten de Misjpatiem [מִּשְׁפָּטִים], het meervoud van misjpat [מִּשְׁפָּט] en dat betekent rechtspraak. De misjpatiem zijn de morele ethische wetten, ze zijn begrijpelijk en logisch van aard. Ze gaan over moord, diefstal en verkrachting.  Dit zijn de geboden waar niemand een probleem mee heeft. Zelfs de grootste verklaarder van “De wet is afgeschaft”, laat dit niet gelden voor de misjpatiem. In het Grieks wordt dit woord in de Septuagint vertaald met ‘crimata’. Ieder zal daar het woord crime of crimineel in herkennen.

De Mitswot - deel 1

De Mitswot - deel 2

De Mitswot - deel 3 

De Mitswot - deel 4 

Reacties   

#3 Simon 30-05-2017 22:25
Mooie en heldere inleiding, mooie foto! in deel 1 ;-)
Fijn hoe je de teksten toepasbaar maakt op onze hedendaagse tijd / cultuur.
#2 Arnold Norder 24-04-2017 10:44
Ik dank De Schepper JHWH, die ook mijn Schepper en HerSchepper is. Dit dan door Zijn Woord/ Zoon en Geest. Om in een tijd als waar wij nu dan in mogen en moeten leven, mensen heeft neergezet onder deze tijdsgenoten die het Woord en Geest van Hem dan mogen uitleggen naar anderen toe. Om zo de scheiding die is ontstaan uit het verleden te mogen teniet doen. En er weer één schaapskooi zal komen met één Herder en Leraar met de Naam Jesjoea Ha Massiach.
Bedankt voor dit artikel.
#1 Jef_1 12-03-2017 21:28
Mooi artikel!
:-*

U hebt nog niet de juiste rechten om opmerkingen te plaatsen