De Mitswot

granaatappel lepelMetaforisch herinnert de granaatappel ons, volgens onze Joodse broeders en zusters, aan de Boom des Levens in Gan Eden (Hof van Eden). Er wordt gezegd dat de granaatappel 613 vruchten in zich draagt en daarmee staat ze symbolisch voor de 613 Mitswot uit Torah.

De mitswot in Torah zijn onder te verdelen in drie categoriën die o.a. genoemd worden in Deuteronomium 4:44, 45. “Dit nu is de wet [Torah], die Mozes de Israëlieten voorlegde. Dit zijn de getuigenissen [edot], de inzettingen [choekim] en de verordeningen [misjpatim] , die Mozes de Israëlieten aangezegd heeft, op hun tocht uit Egypte”.

 

joodse jongens`Joodje spelen´

Zo nu en dan komen we deze woordcombinatie tegen, maar wat moet je daar nu mee? Het woord ‘Joodje’ betekent taalkundig niets anders dan ‘kleine Jood’, of ‘kind van Joodse ouders’, maar gevoelsmatig komt het kleinerend over en vaak wordt het ook zo bedoeld. Spelen kan wijzen op muziek maken, op ontspanning, op toneelspel, sport, of nadoen, imiteren. Opvoedkundig is het een vorm van leren: leren door spelen en in die betekenis bestaat dit spelen natuurlijk uit imiteren.

Jammer dat mensen soms zo snel een ander neerbuigend behandelen over een visie of levenswijze, meestal zonder te vragen wat de beweegredenen zijn.

ECHTSCHEIDING

two ringsIn Nederland eindigt meer dan een derde deel van de huwelijken in echtscheiding. Dat komt neer op c.a. 35.000 echtscheidingen per jaar. In de VS ligt dit percentage nog veel hoger! En dan weten we ook nog dat velen niet eens meer trouwen, maar samenwonen. Dit betekent dat de feitelijke problematiek nog veel hoger is.

Toch zijn dit maar kille cijfers, iedere echtscheiding is een persoonlijke tragedie. Verdriet voor de man, verdriet voor de vrouw, verdriet voor kinderen en verdriet voor de familie en de vrienden. En, echtscheiding gaat de gemeente ook niet voorbij! Daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten. 

 

Dèvorah, de vrouw met de toortsen

bij raatIn de Bijbel komen we twee vrouwen tegen met de naam Dèvorah: Dèvorah (דְּבֹרָה) de voedster van Rivka of Rebekka (Gen35:8) en Dèvorah (דְּבוֹרָה) de rechter, profetes, dichteres en militair strateeg. Deze studie gaat over de tweede persoon.
“De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël; zij was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak.” (NBG) Richteren 4:4,5