Datum:
Spreker:
Toelichting:

Wat betekent de Talmoed voor ons als Christenen?
De meeste Christenen kennen de term Talmoed wel, maar hebben geen idee wat er instaat. Wel zijn er de nodige (voor)oordelen over, die wellicht niet altijd op feiten berusten. Om erachter te komen hoe het ècht zit, heeft Gerard Wijtsma, voorganger van Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua in Drachten, het initiatief genomen tot een lezing over dit onderwerp.

Uitleg over de Talmoed
Hij heeft ds. Jak Verwaal uitgenodigd om uitleg te geven over de Talmoed. Ds. Verwaal is voorganger binnen de PKN-gemeenten en als bestuurslid betrokken bij de Stichting Talmoed Nederland. Deze stichting is in 2011 opgericht door Jacob de Leeuwe en heeft als doel de Talmoed vanuit de brontaal naar het Nederlands te vertalen en de bestudering ervan te bevorderen.

Hoe ziet het programma eruit?

 Er was gelegenheid om voorafgaand aan de lezing vragen te stellen en opmerkingen te maken;
 Verwaal legt uit hoe de Talmoed via mondelinge overlevering, Misjna en Gemara is ontstaan;
 Ook gaat hij in op de vraag in hoeverre de Talmoed gezag heeft;
 Tot slot besteedt ds. Verwaal aandacht aan de relatie tussen het Nieuwe Testament en de Talmoed.

EO uitzending Sleutel van het leven De sleutel van het leven 

 

Deze bijeenkomst werd gehouden op 9 februari 2020 in het Kerkgebouw “De Mande”, Tsjerkewal 20 , 9243 KM Bakkeveen.