Datum:
Spreker:
Toelichting:

Overdenking over de parsje 'Wajaqheel' door Gerard Wijtsma

Klik bovenstaande link aan. U kunt dan de video van Gerard Wijtsma bekijken op YouTube.