Datum:
Spreker:
Toelichting:

Pinchas - de geestelijke 'wapen'rusting

Vandaag de lezing Pinchas, de oorlogshogepriester. We gaan ons bezinnen op de vraag of de Geestelijke wapenrusting waar Rabbi Paulus het over heeft gebaseerd is op de wapenrusting van een Romeinse barbaar.

No matching player found