Datum:
Spreker:
Toelichting:

Op de 5e dag van Soekot (Loofhuttenfeest) sprak Stef Schagen in de Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua vanuit zijn grote liefde voor de Bijbel, de God van Israël, het volk Israël en de Messias van Israél.

Bekijk de dienst via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=UdlSJbUTXD4

No matching player found