Datum:
Spreker:
Toelichting:

Uitgaande van de lezing Wajisjlach (Gen.32:4-36:43 - Obadja 1-21 en Matth.2:13-23) en dan spcifiek Obadja neemt Georg Deuling ons mee langs eeuwen vol Jodenhaat maar uiteindelijk zal de HERE, de God van Israël Koning zijn.

Bekijk deze dienst via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=FZyn3Ocbp0E

No matching player found