Datum:
Spreker:
Toelichting:

Kijk ook op https://hijis.nl/

Bekijk de dienst via YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=wRyM6aAahis

Thijs Wolters presenteert zijn overdenking over de lezing Tazria (Lev.12:1-13:59) De enige keer dat de Eeuwige rechtstreeks tot Aäron spreekt vinden we in: Lev.10:10,11 "Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein, en de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de HEER bij monde van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft.’"Onderscheid tussen heilig en gewoon, rein en onrein en Torahonderwijs.

 

No matching player found