Datum:
Spreker:
Toelichting:

Bekijk deze dienst via deze link:

https://m.youtube.com/watch?v=7E1pterrP-g&t=1s

Ds.Jak Verwaal spreekt tijdens de eerste dag van Pesach over de haftara (profeten) lezing uit Jozua 5:2-6:1. Uitgangspunt van deze overdenking is het woordje sjeniet (שֵׁנִית) uit Jozia 5:2 "Te dien tijde heeft de Ene tot Jozua gezegd: maak voor jezelf messen van kiezels en besnijd wederom de zonen Israëls, een tweede keer."

No matching player found