Datum:
Spreker:
Toelichting:

Deze keer gaan we in op de 4e lezing uit de parasja Acharee Mot. Na de dood van Nadab en Abihoe, die vreemd vuur in de tabernakel brachten, zien we dat de offerdienst aangescherpt wordt. Er mag alleen maar geslacht worden bij de tabernakel/tempel. Rein en onrein dienen duidelijk onderscheiden te worden. Jesjoea gaat daar ook op in in Mattheüs 15.

 

Bekijk hier de dienst: Acharee Mot

No matching player found