Datum:
Spreker:
Toelichting:

Tijdens onze gezamenlijke viering van het oude feest van Sjavoeot in het bos van Sparjeburd, sprak Fedde Bloemhof over de wetgeving op de berg Sinaï en uitstorting van de Roeach ha'Kodesj, de Heilige Geest. Het feest werd georganiseerd door twee Messiaanse Gemeenten uit het Noorden: Mayaan Yeshua uit Drachten en Ma'kor Chajiem uit Sneek.

Bekijk de dienst via deze link: 

Fêdde Bloemhof

No matching player found