Datum:
Spreker:
Toelichting:

Bekijk hier deze dienst: Klikt u hier 

 

Jak Verwaal spreekt in de Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua tijdens de eerste dag van het Loofhuttenfeest (Soekot 1).

 

 

 

 

No matching player found