Datum:
Spreker:
Toelichting:

Gerard Wijtsma spreekt over de laatste grote dag van Soekot, van het Loofhuttenfeest; Hoshanna Rabba, het Grote Hosanna, waarop de Messias uitroept: Wanneer iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

 

Bekijk de dienst via deze link: Klikt u hier

No matching player found