Datum:
Spreker:
Toelichting:

Jak Verwaal sprak vanmorgen over Pinksteren; over Sjavoeot.

 

YouTube: Klik hier