Datum:
Spreker:
Toelichting:

Mirjam Overneijer sprak vanmorgen over haar naamgenoot Mirjam, de zus van Mozes en Aäron. Bij de dood van Aäron staat dat er 30 dagen om hem gerouwd werd, bij Mirjam staat er niets over. Ode aan Mirjam!

 

Bekijk de dienst via YouTube: Klikt u hierop