Datum:
Spreker:
Toelichting:

 

Fêdde Bloemhof van de Messiaanse Gemeente 'Makor Chajiem' uit Sneek, sprak vanmorgen n.a.v. de parsje Ekev (Deut.7:12-11:25) In Matth.5 heeft Jesjoea het over de kleinste van de geboden. Het Jodendom leert dat dit gaat over het gebod uit Deut.22:6 "Wanneer u onderweg een vogelnest tegenkomt, in welke boom dan ook of op de grond, met jongen of eieren, en de moeder zit op de jongen of op de eieren, dan mag u met de jongen niet ook de moeder meenemen." Wat een zorg voor het kleine spreekt hieruit.

 

Bekijk de dienst via YouTube: Klikt u hierop