5. JOM HASJOFAR - [Dag van de sjofar]

sjofarOver Jom ha Sjofar deelt Leviticus 23 niet zo veel mee. De sjofar wordt op de 1e Tisjri geblazen om het volk op te roepen tot een periode van inkeer en berouw, als voorbereiding op Jom Kippoer. Jom ha Sjofar blaast a.h.w. de najaarsfeesten in.

 

 

 

Leviticus 23:23 "De HEER zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moet de HEER een offergave aanbieden.”’

Bij de laatste bazuin (sjofar) komt Jesjoea de Messias terug als Koning der koningen om Israël te herstellen. De rabbijnen hebben deze dag ook nog de betekenis van Rosj haSjana (nieuw jaar) gegeven.

Het schallen van de sjofar is het typerende geluid van de Bijbelse Feesten.
Tekiah - één lange toon
Sjevarim - drie korte tonen
Teroeah - negen snel op elkaar volgende korte stoten

Audio - Sjofarblazen {audio}images/audio/shofar.mp3{/audio}