6. JOM KIPPOER - [Verzoendag]

JomkippoerDe tiende Tisjri is een dag van vasten en gebed. Het volk is zich bewust van haar zonden en keert zich in vasten ootmoedig tot Adonai. Deze dag ziet ook vooruit op het toekomstige herstel van Israël.

 

 

 

 Leviticus 23:26 "De HEER zei tegen Mozes: 27 ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. 28 Je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, want het is Grote Verzoendag, waarop voor jullie ten overstaan van de HEER, jullie God, de verzoeningsrite zal worden voltrokken. 29 Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten worden. 30 Wie die dag enige bezigheid verricht, zal ik zelf uit de gemeenschap wegvagen. 31 Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten; deze bepaling geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie, waar je ook woont. 32 Het zal voor jullie een dag van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen. Deze dag moet in volstrekte rust worden doorgebracht, vanaf de avond van de negende dag van die maand tot aan de avond daarop."

Lucas noemt in Handelingen 27:9 Jom Kippoer onder de naam ‘vasten’, en houdt er rekening mee als de gewoonste zaak van de wereld."Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij,"

Vasten onderstreept de ernst van ons gebed. Ook Jesjoea zelf gaat er van uit dat vasten tot de normale gang van zaken hoort bij de gelovigen. In het Evangelie van Mattheüs lezen we:

Mattheüs 6:16 "Wanneer jullie vasten,[…] "
Mattheüs 9:15 "[…] er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten."

Voor ons als Messiasbelijdende gelovigen vindt deze dag zijn vervulling in het offer van Jesjoea.