7. SOEKOT - [Loofhuttenfeest]

soekotSoekot is in eerste instantie een oogstfeest: de totale oogst wordt afgerond met de fruitoogst. Soekot is dan ook een uiterst vreugdevol feest.

Leviticus 23:33 "De HEER zei tegen Mozes: 34 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. 35 De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. 36 Elk van de zeven dagen moeten jullie de HEER een offergave aanbieden."

 

 In tweede instantie wijst dit feest op het wonen in tenten (Feast of tabernacles) terwijl Adonai onder hen tabernakelde (woonde).

Johannes 1:14 "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (He has tabernacled among us), vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader."

Ten derde verwijst het Feest naar het komende Duizendjarige Vrederijk waar de Messias als Koning zal heersen.

Ten vierde is het het feest van de bedekking (kapar) en dan bedekking in positieve zin. Waar het volk Israël op Jom Kippoer bedekt wordt, vieren we in dankbaarheid met soekot het feit dat de Allerhoogste ons bedekt onder zijn vleugelen. (Ps.61:5 Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen.)

Ten vijfde legt het jodendom zelf nog een tegengesteld aspect in dit feest, namelijk de soeka, de loofhut toont ook onze fragiliteit, onze kwetsbaarheid en het dak van loof, van takken biedt ons de mogelijkheid om hierdoorheen 's nachts de sterren te zien, de hemel en onze blik op Hem gericht te houden in deze kwetsbaarheid.