8. SJEMINI ATSERET - [de Achtste Dag]

simchattorahNa het zeven dagen durende Loofhuttenfeest volgt een ander Feest, de Achtste Dag.

Leviticus 23:35b "De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden."

 

 

Acht is het getal van behoud. Acht mensen werden behouden in de ark van het geweld van de zondvloed. Na zeven dagen als onbesnedene wordt in de Bijbel een jongetje op de achtste dag besneden, opgenomen in het verbond en zo in zekere zin behouden.
In Israël danst men op de achtste dag met de Torahrollen door de synagoge (Simchat Torah – Vreugde der wet). Vreugde der wet is voor ons ook vreugde van de Messias. Hij is immers de levende Torah! Simchat Torah met een dubbele betekenis dus.
Tenslotte wijst de Achtste Dag op het einde van het Duizendjarige Rijk, op de voleinding dus. 

Jesaja 11: 6 "Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weidenen een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad,niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt."