1. SJABBAT – [Sabbat, zaterdag]

sjabbatDe Sjabbat werd al ingesteld gedurende de scheppingweek in Genesis 2:2 toen er van Israël nog geen sprake was, toen er nog geen Jood op deze aardbol rondliep. Hij zette deze dag apart, Hij heiligde en zegende deze dag voor de schepping.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

 

Het is ook opvallend dat Israël de Sjabbat al vierde als de normaalste zaak van de wereld voor de wetgeving op de berg Sinaï. Ze verzamelden op de zesde dag een dubbele hoeveelheid manna, niet omdat hun dit opgedragen werd, maar omdat dit volkomen normaal was. Sjabbat was al een traditie, overgeleverd van vader op zoon en moeder op dochter. In Exodus 16:4 zien we dat Adonai zijn volk test t.a.v de Sjabbat, nog voor er sprake is van de wetgeving.

Exodus 16:4 "De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden."


Dat Gods Torah eeuwig is en al bekend was bij hen die met hem wandelen blijkt ook uit Genesis 26:4. Abraham leefde immers ver voor de wetgeving.


Genesis 26:5 "Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels[Torah]."


Ook vóór de uittocht uit Egypte was er al sprake van Torah.


Exodus 12:49 "Voor geboren Israëlieten en voor vreemdelingen geldt een en dezelfde regel [Torah]."


Omdat de Sjabbat door Adonai zelf als één van Zijn Feesten beschouwd wordt en Jesjoea, onze Messias en zijn talmidiem (leerlingen) de Sjabbat vieren, is het logisch dat ieder die leerling wordt van Jesjoea en zich voegt onder Zijn gezag de Sjabbat viert. Zou Hij het niet beter weten dan de kerk?