Martin Oppedijk - 1 december 2013

Gedurende het Chanoekafeest overleed op 1 december 2013 onze lieve broeder Martin Oppedijk op 52-jarige leeftijd. Op woensdag 5 december hebben we afscheid van hem gemomen vanuit de overvolle aula van de Wâldhôf. We bidden Tanja, Darik, Daniël en Jonathan en moeder Margje en de  broers Gods zegen en troost toe.