Gershom van der Meer - 27 juni 2014

Foto Gershom

Vrijdagmiddag 27 juni 2014 werd Gerrit thuisgebracht in Kerkenveld met de ambulance vanuit het ziekenhuis in Assen. Al enkele jaren ging zijn geheugen sterk achteruit. Moeilijk was dit voor hem zelf en voor zijn vrouw. In de laatste periode werd hij ziek en moest hij opgenomen worden. Hij zou thuis verder verpleegd worden.  Vanwege de TT in Assen duurde de reis met de ambulance langer dan verwacht. Hij werd nog binnengebracht en overleed thuis bij Channa. Wij wensen Channa en de kinderen de troost van de Allerhoogste toe.